Support Investment Értékpapír-ügynöki Kft.

MiFID kérdőív

2007. december 1-jével hatályba lépett a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.). Ez az a jogszabály, amely – az európai uniós előírások alapján – meghatározza azokat a szabályokat, amelyek szerint a befektetési szolgáltatásokat nyújtó társaságok, így az Erste Befektetési Zrt. és a Support Investment is, tevékenységeiket végezhetik – beleértve az ügyfeleik által kötött szerződésekre és ügyletekre vonatkozó előírásokat is.

Az új szabályrendszer egységes európai előírásokon, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv (MiFID) és végrehajtási szabályain nyugszik, így ezek az előírások az Európai Unió valamennyi tagállamaira nézve kötelezőek. Fő céljai a befektetők védelme, a tőkepiaci szereplők számára a versenyhelyzet erősítése és az érintett piacok átláthatóbbá tétele.

Annak érdekében, hogy az Ön alkalmasságát és a megfelelést meg lehessen állapítani, Önnek szükséges egy kérdőívet kitöltenie, amelyet az Erste Befektetési Zrt. értékel. A kérdőív a törvény szerint előírt kérdéseket tartalmazza. 

További információk: MiFID


Erste Befektetési Zrt.
Kövessen minket! Facebook