Support Investment Értékpapír-ügynöki Kft.

Számlanyitás

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és kipróbálná a kereskedést a Support Investment-en keresztül, szükséges egy értékpapír számla nyitása, mely számlanyitást az Erste Bank Hungary Zrt. bármely magyarországi fiókjában gyorsan intézhet.

A számlanyitáshoz telefonos előzetes egyeztetésre van szükség, melynek keretében a Support Investment kollégái felveszik Öntől a számlanyitáshoz szükséges adatokat.

 

Számlanyitáshoz az alábbi okmányok szükségesek.

Természetes személy esetén:

  • belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye
  • 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa

 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) személyes okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló okirat, hogy:

  • a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta
  • más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetve a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta
  • külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént

 

A befektetési szolgáltató a jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezettől köteles

        - 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat,

        - aláírási címpéldány, illetve

        - alapító okirat/társasági szerződés bemutatását megkövetelni.

 

Az Erste Befektetési Zrt. által vezetett számlán az alábbi instrumentumok helyezhetők el:

        - Magyar forint

        - Külföldi devizák

        - Dematerializált értékpapírok

        - Fizikai értékpapírok

        - Határidős termékek

        - Opciók

 

Reméljük, hamarosan Önt is Ügyfeleink között tudhatjuk!


Erste Befektetési Zrt.
Kövessen minket! Facebook